Tecknare Pelle Forshed     Illustrationer        Serier        Formgivning        Kontakt    

 

"Sambomordet som inte gav livstid" Arbetaren