Tecknare Pelle Forshed     Illustrationer        Serier        Formgivning        Kontakt    

 

"Visuella kulturbärare" Illustration till ledaren i Tecknaren 2009