Tecknare Pelle Forshed     Illustrationer        Serier        Formgivning        Kontakt    

 

Illustration till artikel om personliga assistenter. Arbetaren 2009